Menu

Przemówienie do delegacji Fundacji "Pave the way"

Informations
Collection: 2005
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_5_2005_1217
Title:
Przemówienie do delegacji Fundacji "Pave the way"
Date:
2005-01-18
Place:
Rzym
Category:
Przemówienia
Subtitle:
40. rocznica ogłoszenia Deklaracji «Nostra aetate»
Content of the document

Drodzy Przyjaciele!

Witam serdecznie członków Fundacji Pave the Way z okazji wizyty w Watykanie i dziękuję panu Kruppowi za życzliwe słowa, które do mnie skierował w waszym imieniu.

W tym roku będziemy obchodzić 40. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Nostra aetate Soboru Watykańskiego II, która w znaczący sposób przyczyniła się do umocnienia dialogu żydowsko-katolickiego. Niech rocznica ta stanie się okazją do wzmożenia starań, by pogłębiało się wzajemne zrozumienie i zacieśniała współpraca sprzyjające budowaniu świata opartego na poszanowaniu Bożego obrazu w każdym człowieku.

Modlę się o obfite błogosławieństwo Wszechmocnego dla was wszystkich, a w sposób szczególny o dar pokoju. Szalom alechem.