Menu

Przemówienie do członków X Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów

Informations
Collection: 2004
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_5_2004_1245
Title:
Przemówienie do członków X Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów
Date:
2004-11-16
Place:
Rzym
Category:
Przemówienia
Subtitle:
Eucharystia darem i tajemnicą
Content of the document

Czcigodni Bracia w biskupstwie!

1. Z serca pozdrawiam was wszystkich i każdego z osobna na tym spotkaniu odbywającym się w atmosferze radości, jaką rodzi przeżywane na nowo doświadczenie komunii w biskupstwie oraz wspólnej troski o wszystkie Kościoły (por. 2 Kor 11, 28). Przyjmijcie mój uścisk pokoju i braterstwa w duchu komunii, dzięki której czujemy, że ożywiają nas jeden duch i jedno serce (por. Dz 4, 32). Pozdrawiam zwłaszcza sekretarza generalnego abpa Eterovicia i dziękuję mu za miłe słowa, które do mnie skierował.

Jako członkowie X Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów żyjecie i działacie nadal w duchu, będącym owocem Synodu Biskupów, czyli w komunii. Kiedy w 1965 r. czcigodnej pamięci papież Paweł VI ustanowił tę opatrznościową instytucję, Kościół żył jeszcze w klimacie Soboru Watykańskiego II, w którym z głęboką i przekonującą siłą odradzała się nauka o komunii i duchowość komunii.

Źródło życia Kościoła

2. Najbliższe, XI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, które już od dłuższego czasu przygotowujecie, będzie poświęcone kluczowemu zagadnieniu w życiu Kościoła: Eucharystii. Temat Synodu w istocie brzmi: «Eucharystia źródłem i szczytem życia oraz misji Kościoła». Kościół czerpie z Eucharystii życiowe energie, by istnieć i działać w dziejach ludzi. W Eucharystii znajdujemy wzór i zapowiedź komunii między wiernymi i ich pasterzami oraz kolegialności pasterzy Kościołów partykularnych z Pasterzem Kościoła powszechnego. To z pewnością Eucharystia nadaje ducha i kształt temu pierwotnemu, niezbywalnemu i rozpowszechniającemu się charakterowi Kościoła, organicznie zespolonego ciała, które rozwija się, aż osiągnie dojrzałość w Chrystusie (por. Ef 4, 13. 16).

Najbliższy Synod stanowić będzie kolejną okazję sprzyjającą temu, by w Kościele umacniała się wiara w przedziwną tajemnicę Eucharystii, odnawiała komunia kolegialna i hierarchiczna oraz szerzyła braterska miłość.

Szczególne zadanie pasterzy

3. Umiłowani bracia, najbliższy etap przygotowań XI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów jest związany, nie tylko pod względem chronologicznym, z Rokiem Eucharystii. Jest to szczególny przypadek łączności Kościoła powszechnego z Synodem. W tym roku Kościół i Synod ukierunkowane są na ten sam cel: jest nim Pan Jezus, żywy i dający życie w sakramencie Eucharystii.

Encyklika Ecclesia de Eucharistia oraz List apostolski Mane nobiscum Domine zostały powierzone Kościołowi, aby nauka i praktyka eucharystyczna przygotowywały wszędzie serca do komunii z Panem i z braćmi zgodnie z przykazaniem miłości. Głównym zadaniem pasterzy Kościoła jest być autentycznymi nauczycielami komunii (por. Pastores gregis, 22, 44), aby cała owczarnia Pana wzrastała w jedności jednego ciała (por. Ef 4, 3 nn.), zwiększały się obszary miłości pasterskiej (por. św. Augustyn, PL 5, 440), a kolegialność i komunia hierarchiczna rozkwitały dzięki świętym owocom Ducha (por. Ga 5, 22).

Oby Kościół, odnowiony przez odkrycie na nowo daru i tajemnicy Eucharystii, mógł obdarzyć tym niewyczerpanym bogactwem życia ludzi bliskich i dalekich, podejmując niezwłocznie dzieło nowej ewangelizacji.

Wraz z wami proszę o opiekę nad tymi przedsięwzięciami, a zwłaszcza nad przygotowaniem Synodu, Najświętszą Dziewicę, Matkę Bożą i Matkę Kościoła, świętego apostoła Piotra oraz wszystkich świętych pasterzy, natomiast wam i waszym umiłowanym Kościołom partykularnym udzielam z serca Apostolskiego Błogosławieństwa.