Menu

Przemówienie do członków Stałego Synodu ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego

Informations
Collection: 2004
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_5_2004_1351
Title:
Przemówienie do członków Stałego Synodu ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego
Date:
2004-06-03
Place:
Rzym
Category:
Przemówienia
Subtitle:
Zjednoczeni w dziele ewangelizacji
General:
Persons index:
Geographical index:
Date:
Make comments
Content of the document

Drogi Księże Kardynale,
Czcigodni Bracia w biskupstwie!

1. Cieszę się z tego spotkania z wami, którzy reprezentujecie tu cały ukraiński Kościół greckokatolicki, jego pasterzy, zakonników i zakonnice oraz wszystkich wiernych.

Dziękuję Księdzu Kardynałowi za życzliwe słowa skierowane do mnie w imieniu współbraci i pragnę zapewnić o mojej bliskości, miłości, modlitwie i głębokim podziwie dla żywotności waszego Kościoła oraz dla wierności, jaka go wyróżniała na przestrzeni wieków.

Bogaty w heroiczne świadectwa, dawane również w niedawnej przeszłości, Kościół ten usiłuje realizować programy duszpasterskie, które opierają się na wielkodusznej i zgodnej współpracy kapłanów i świeckich w skutecznym dziele ewangelizacji, prowadzonej w klimacie wolności, jaka panuje dziś również w waszym kraju.

2. Z tych względów podzielam wasze pragnienie, mające uzasadnienie także w przepisach kanonicznych i soborowych, posiadania pełnej struktury prawno-kościelnej. Podzielam je w modlitwie, jak i w cierpieniu, oczekując zapisanego w planach Bożych dnia, w którym jako Następca apostoła Piotra będę mógł zatwierdzić dojrzały owoc waszego rozwoju eklezjalnego. Wiecie dobrze, że obecnie wasza prośba jest poważnie studiowana, również w świetle ocen innych Kościołów chrześcijańskich.

Niech to oczekiwanie nie powstrzymuje waszej apostolskiej odwagi, niech nie gasi ani nie osłabia radości w Duchu Świętym, który ożywia i zachęca ciebie, drogi kardynale Lubomyrze, jak też twoich braci biskupów, wraz z kapłanami, zakonnikami i wiernymi, do coraz większego zaangażowania w głoszenie Ewangelii i w utwierdzanie waszej tradycji kościelnej.

Proszę was, czcigodni bracia, abyście przekazali waszym wiernym wyrazy mojej żywej pamięci i zapewnienie o nieustannej modlitwie, jak też Apostolskie Błogosławieństwo, którego z serca udzielam wam i wszystkim członkom ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego.