Menu

Przemówienie do członków komitetu American Jewish Joint Distribution

Informations
Collection: 2004
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_5_2004_1374
Title:
Przemówienie do członków komitetu American Jewish Joint Distribution
Date:
2004-03-29
Place:
Rzym
Category:
Przemówienia
Subtitle:
Miłość najważniejsza
General:
Persons index:
Geographical index:
Date:
Make comments
Content of the document

Szanowni Goście!

Cieszę się bardzo, że mogę powitać przewodniczącego oraz członków Komitetu American Jewish Joint Distribution. Wasza wizyta jest kolejnym przejawem przyjaznych więzi łączących naród żydowski z Kościołem katolickim. Ufamy, że owe więzi będą nadal się umacniać.

Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i uczynił go zdolnym do miłości. Poprzez miłość wypełnia się nasze przeznaczenie, którym jest naśladowanie Boga. Dlatego naszym obowiązkiem jest służyć sobie nawzajem, zgodnie z przykazaniem zawartym w Księdze Kapłańskiej: «będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan» (19, 18). Zostaliśmy powołani nade wszystko do służby tym, którzy potrzebują naszej pomocy, by móc żyć ciesząc się bezpieczeństwem, sprawiedliwością oraz wolnością.

Szczerze popieram działalność waszego Komitetu. Niech Bóg błogosławi waszym wysiłkom i pomoże wam nieść skuteczną pomoc ludziom potrzebującym.