Menu

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej Filozofii KUL z decyzją o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie Karolowi Wojtyle tytułu docenta

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/317/0_26.2/3844_k. 43
Title:
Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej Filozofii KUL z decyzją o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie Karolowi Wojtyle tytułu docenta
Date:
1956-11-16
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej Filozofii KUL z decyzją o wystąpieniu do Rady Wydziału o nadanie Karolowi Wojtyle tytułu docenta. Podpisane maszynowo przez ks. Stanisława Kamińskiego (sekretarza) i J. Kalinowskiego (przewodniczącego).