Menu

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Filozofii KUL z decyzją o wystąpienie do Senatu KUL z prośbą o nadanie Wojtyle tytułu docenta

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/317/0_26.2/3844_k. 45
Title:
Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Filozofii KUL z decyzją o wystąpienie do Senatu KUL z prośbą o nadanie Wojtyle tytułu docenta
Date:
1956-11-16
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Filozofii KUL z decyzją o wystąpienie do Senatu KUL z prośbą o nadanie Wojtyle tytułu docenta.