Menu

Prośba K. Wojtyły o możliwość rozmowy nt. schematu De Ecclesia

Informations
Collection: Watykan cz. 8
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_17.278._102
Title:
Prośba K. Wojtyły o możliwość rozmowy nt. schematu De Ecclesia
Date:
1962
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Odręczne pismo bpa Karola Wojtyły skierowane do Stefana Wyszyńskiego zawierająca prośbę o uwzględnienie jego wypowiedzi podczas dyskusji nad schematem De Ecclesia oraz o rozmowę nt. Królowej Jadwigi. Rękopis opatrzony podpisem Wojtyły i datą 7.X.