Menu

Prośba K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego, dot. możliwości omówienia zagadnienia apostolstwa świeckich na KPE

Informations
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_4.229_10
Title:
Prośba K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego, dot. możliwości omówienia zagadnienia apostolstwa świeckich na KPE
Date:
1967-02-04
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis, list K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego, w którym prosi o czas na 100 Konferencji Episkopatu Polski, aby omówić zagadnienia dotyczące apostolstwa świeckich. Dokument zawiera odręczne adnotacje oraz podpis K. Wojtyły.
Geographical index:
Make comments