Menu

Projekty listu gratulacyjnego przygotowywane dla Henryka Jabłońskiego w związku z wyborem Karola Wojtyły na papieża

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_15/137/16_k. 12-18
Title:
Projekty listu gratulacyjnego przygotowywane dla Henryka Jabłońskiego w związku z wyborem Karola Wojtyły na papieża
Date:
1978
Size and medium:
7 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Projekty listu gratulacyjnego przygotowywane dla Henryka Jabłońskiego w związku z wyborem Karola Wojtyły na papieża. 7 projektów krótkiej, 3-akapitowej notatki. Maszynopis, odręczne poprawki i uwagi.
Geographical index:
Date:
Make comments