Menu

Projekt pisma Aleksandra Merkera do ks. Mikołaja Kuczkowskiego

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/18/k. 62-63
Title:
Projekt pisma Aleksandra Merkera do ks. Mikołaja Kuczkowskiego
Dates:
1968-01-01
1968-12-31
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Projekt pisma Aleksandra Merkera do ks. Mikołaja Kuczkowskiego. Dokument ma być odpowiedzią na pismo z dnia 10.06.1968 r. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.19/82/18/61. Maszynopis.