Menu

Prof. Andrzej Zoll o św. Janie Pawle II

Informations
Archive description
Transcription
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
419/I_1_11_353
Owner signature:
W/353/10/W/329
Title:
Prof. Andrzej Zoll o św. Janie Pawle II
Date:
2010-03-05
Size and medium:
1,71 GB; MP4
Creator's name:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Repository:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Content:
FILMED AT:
Mogilany
RECORDING DURATION:
00:25:47
JOURNALIST:
Marcin Witan
CAMERAMAN:
Marek Kleban
Short biographical note:
Andrzej Stanisław Zoll (ur. 1942) – prawnik, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1991–1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia i w latach 1993–1997 prezes Trybunału Konstytucyjnego, w latach 2000–2006 rzecznik praw obywatelskich.
Summary:
Wybór Karola Wojtyły na Papież i reakcje w Krakowie. Zamach na życie papieża w 1981 r. i biały marsz w Krakowie.
Wizyta Jana Pawła II w Sejmie w 1999 roku.
Nauczanie papieskie dotyczące godności człowieka: list skierowany do więźniów, poglądy dotyczące wojny. Dyskusyjna kwestia kary śmierci w Katechizmie Kościoła Katolickiego [zapis w Katechizmie na ten temat został zmieniony za pontyfikatu papieża Franciszka ].
Poglądy papieża dotyczące zmiany ustrojowej w Polsce.
Udział rozmówcy w pogrzebie Jana Pawła II w delegacji rządowej.