Menu

Pozdrowienie końcowe po mszy we Wrocławiu

Informations
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_2_7_424
Title:
Pozdrowienie końcowe po mszy we Wrocławiu
Date:
1997-06-01
Place:
Wrocław
Category:
1997
Persons index:
Geographical index:
Date:
Make comments
Content of the document

Dobiega końca Msza św. na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Za natchnionym autorem możemy w tej chwili powtórzyć słowa: «Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego» (Ps 98 [97], 3); «ziemia ujrzała swego Zbawiciela» — ujrzała Go tutaj, we Wrocławiu, ujrzała Go oczyma wiary zgromadzonego Ludu Bożego, oczyma wiary przedstawicieli wszystkich kontynentów naszej ziemi.

Wyrażam wielką wdzięczność Bożej Opatrzności, że 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny mógł odbyć się tu, we Wrocławiu, w tej części Europy, która po okresie ciężkich prób odrodziła się i odnalazła wolność. Wszystkim zgromadzonym dziękuję za uczestniczenie w tej «wielkiej tajemnicy naszej wiary», w tajemnicy Chrystusa Eucharystycznego. Dziękuję raz jeszcze obecnym kardynałom z Prymasem Polski na czele, z gospodarzem Kongresu — kardynałem Henrykiem i kardynałem Franciszkiem z Krakowa. Szczególne pozdrowienie kieruję do kardynała Joachima Meisnera, urodzonego tutaj we Wrocławiu. Dziękuję wszystkim arcybiskupom i biskupom przybyłym do Wrocławia ze wszystkich stron świata. Pozdrawiam przedstawicieli władz i dziękuję wszystkim za ich obecność. Pozdrawiam władze lokalne: pana wojewodę, pana prezydenta miasta Wrocławia, pozdrawiam wszystkie instytucje Kościoła wrocławskiego: duchowne i świeckie, Papieski Wydział Teologiczny, Metropolitalne Seminarium Duchowne, zakony męskie i żeńskie, wyższe uczelnie, rzemiosło. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy przygotowali dzieło tego Kongresu. Pozdrawiam serdecznie delegacje przybyłe na Kongres z Polski i ze wszystkich stron świata: z dalekiej Azji, Australii, Afryki, z Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej, i z Europy. W szczególny zaś sposób witam pielgrzymów z krajów pobratymczych: z Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy i Estonii. Wielu z was — być może — po raz pierwszy spotyka Papieża na jego pielgrzymim szlaku. Może się mylę, ale mam tu na myśli przede wszystkim pielgrzymów z Kazachstanu. Dziękujemy Bogu za to, że dał nam tę łaskę, iż dzisiaj możemy wspólnie — w jednym Duchu i jednym sercem (por. Dz 4, 32) — oddawać cześć Chrystusowi w Najświętszej Eucharystii.

Kończymy ten Kongres na ziemi tak bardzo doświadczonej w ciągu dziejów. Dolnośląska ziemia jest ziemią szczególnego świadectwa. Jest ziemią uświęconą obecnością wielkich świadków wiary. Na tej ziemi pełniła dzieła miłosierdzia św. Jadwiga Śląska, matka śląskich Piastów. Tutaj także spędziła pierwszy etap życia błogosławiona Teresa Benedykta od Krzyża (Edith Stein), która oczekuje na kanonizację.

Siostry i bracia! Złożyliśmy tu, we Wrocławiu, hołd Chrystusowi eucharystycznemu. Niech ta wielka tajemnica wiary przemienia się teraz w służbę człowiekowi, szczególnie temu najmniejszemu. Idźmy z Chrystusem budować cywilizację miłości, cywilizację prawdy, cywilizację wolności, tej wolności, do której wyswobodził nas Chrystus (por. Ga 5, 1).

Dzisiaj jest Dzień Dziecka. Pragnąłbym ucałować każde dziecko wrocławskie, dziecko polskie i na całym świecie. Szczególnie te, które są opuszczone, te które cierpią brak serca ze strony środowiska, w którym żyją, te które są niechciane. W tym dniu życzę, aby wszystkie dzieci na świecie cieszyły się radością i miłością im należną, a tak bardzo dla nich upragnioną przez Boga samego.

Następnie Ojciec Święty pozdrowił zebranych w różnych językach. Po angielsku powiedział:

Pozdrawiam obecnych tu pielgrzymów z krajów języka angielskiego i modlę się, aby Eucharystia stanowiła centrum waszego życia duchowego, źródło waszej radości, miłości i solidarności z potrzebującymi. Proszę Boga o dar trwałego pokoju dla wszystkich krajów, które reprezentujecie.

po włosku:

Witam serdecznie pielgrzymów włoskich, przybyłych tu, aby uczestniczyć w 46. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym. Drodzy bracia i siostry, Eucharystia jest centrum życia Kościoła i jego misji. Ufam, że każdy z was będzie umiał w codziennym życiu dawać świadectwo miłości do Chrystusa, który daje nam swoje Ciało i Krew. Wszystkich błogosławię!

po hiszpańsku:

Pasterze i wierni z krajów języka hiszpańskiego! Z tej Statio Orbis, która jest dzisiaj uprzywilejowanym miejscem adoracji i kultu eucharystycznego misterium, serdecznie pozdrawiam was w Panu i wzywam was, byście z odnowioną gorliwością wyznawali przed obliczem Chrystusa sakramentalnego: «To jest sakrament naszej wiary».

po francusku:

Serdecznie pozdrawiam delegatów z krajów francuskojęzycznych. Zachęcam ich, by z radością świadczyli o cudach Chrystusa, który swoją Eucharystyczną Ofiarą żywi swój lud i jednoczy członki swego Ciała.

po rosyjsku:

Z serdecznym pozdrowieniem zwracam się do pielgrzymów mówiących po rosyjsku. Drodzy bracia i siostry! Święta Eucharystia, która w tej uroczystej liturgii zostaje umieszczona w centrum Kościoła i całego świata, niech będzie dla każdego z was i dla waszych wspólnot żywym źródłem wiary, nadziei, i miłości.

po niemiecku:

Serdeczne pozdrowienie kieruję do wszystkich, którzy przybyli na tę Statio Orbis z krajów języka niemieckiego. Zgromadziliście się wokół tego ołtarza, aby słuchać słowa Bożego i przyjąć Chleb życia. Obyście powrócili do swoich krajów umocnieni tą eucharystyczną liturgią, aby tam głosić Ewangelię życia i dawać o niej świadectwo.