Menu

Po śmierci Jana Pawła II - Dekalog w życiu codziennym w świetle nauczania papieża podczas pielgrzymek do Polski w 1991 roku (o. Tomasz Kot)

Informations
Available languages: PL
Archive description
Minutage
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
PR II_2005_3_631
Owner signature:
998/05/I[ 0 - 0 ];
Title:
Po śmierci Jana Pawła II - Dekalog w życiu codziennym w świetle nauczania papieża podczas pielgrzymek do Polski w 1991 roku (o. Tomasz Kot)
Date:
2005-04-07
Size and medium:
247 MB; MP3
Creator's name:
Polskie Radio S.A.
Repository:
Polskie Radio S.A.
Content:
Audycja dotyczy dekalogu w życiu codziennym chrześcijanina.
FILMED AT:
Warszawa
RECORDING DURATION:
01:48:12
AUTHOR:
Małgorzata Raducha
PRODUCTION:
b.d.
PERFORMERS:
Jerzy Trela – recytacja, Gustaw Holoubek – recytacja, Tomasz Kot – zakonnik, Romuald Jaworski – ksiądz, psycholog religii
Thematic scope:
Rozmowa na kanwie homilii Jana Pawła II wygłaszanych podczas pielgrzymki do Polski w 1991 r.. Rozmowa dotyczy wszystkich dziesięciu przykazań Dekalogu i umieszcza je w szerokim kontekście życia codziennego każdego chrześcijanina. Rozmowa z udziałem radiosłuchaczy. Na początku i na końcu audycji recytacja wierszy Karola Wojtyły.