Pismo Sekretariatu Prymasa do bp. W. Miziołka ws. przydziału biletów na mszę papieską

Informations
Collection: Watykan cz. 7
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: AAW SPP/II/17.27/239
Title: Pismo Sekretariatu Prymasa do bp. W. Miziołka ws. przydziału biletów na mszę papieską
Date: 1979
Size and medium: 1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository: Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Pismo Sekretariatu Prymasa Polski do bpa Władysława Miziołka z prośbą o przydział biletów na Plac Zwycięstwa na Mszę św. Z papieżem 2.VI.1979 r. Maszynopis opatrzony datą 14.V.1979 i parafą ks. Hieronima Gozdziewicza.
General:
Persons index:
Geographical index:
Make comments