Menu

Pismo Kurii Metropolitarnej z załączonym memoriałem w sprawie nadużywania władzy przez Wydział ds. Wyznań Prezydium R.N. m. Krakowa oraz Wydział ds. Lokalowych Prezydium DRN "Stare Miasto" w Krakowie

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/48/k. 27-33
Title:
Pismo Kurii Metropolitarnej z załączonym memoriałem w sprawie nadużywania władzy przez Wydział ds. Wyznań Prezydium R.N. m. Krakowa oraz Wydział ds. Lokalowych Prezydium DRN "Stare Miasto" w Krakowie
Date:
1963-01-15
Size and medium:
7 kart; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Kurii Metropolitarnej z załączonym memoriałem w sprawie nadużywania władzy przez Wydział ds. Wyznań Prezydium R.N. m. Krakowa oraz Wydział ds. Lokalowych Prezydium DRN "Stare Miasto" w Krakowie, skierowane do przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej w m. Krakowie. W załączniku wzmianka o nominacji nadanej przez bp. Karola Wojtyłę. Maszynopis podpisany odręcznie.