Menu

Pismo K. Gutauskasa z Wilna do S. Wyszyńskiego nt. pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Informations
Collection: Watykan cz. 7
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_17.27_b.d.
Title:
Pismo K. Gutauskasa z Wilna do S. Wyszyńskiego nt. pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Date:
1979
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Pismo wikariusza kapitulnego archidiecezji wileńskiej, Kazimierasa Gutauskasa do Stefana Wyszyńskiego. Gutauskas informuje prymasa, że w czasie wizyty Jana Pawła II w Polsce, cała archidiecezja będzie się modlić za papieża. Maszynopis z podkreśleniami, bez podpisów, opatrzony datą 1.VI.1979.
General:
Geographical index:
Make comments