Menu

Pielgrzymka Jana Pawła II – Łotwa. Spotkanie ekumeniczne w luterańskiej świątyni z XIII wieku w Rydze

Informations
Archive description
Minutage
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
PR II_1993_1_459
Owner signature:
21758[ 1 - 1 ];
Title:
Pielgrzymka Jana Pawła II – Łotwa. Spotkanie ekumeniczne w luterańskiej świątyni z XIII wieku w Rydze
Date:
1993-09-08
Size and medium:
143 MB; MP3
Creator's name:
Polskie Radio S.A.
Repository:
Polskie Radio S.A.
Content:
Nagranie spotkania ekumenicznego w luterańskiej katedrze w Rydze 8.09.1993 r.
FILMED AT:
Ryga
RECORDING DURATION:
01:02:30
AUTHOR:
b.d.
JOURNALIST:
b.d.
PRODUCTION:
b.d.
Thematic scope:
Nagranie spotkania ekumenicznego w luterańskiej katedrze w Rydze 8.09.1993 r.
Persons index:
Geographical index:
Date:
Make comments