Menu

Pielgrzymka Jana Pawła II – Litwa. IFL z Wilna - Litwa

Informations
Archive description
Minutage
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
PR II_1993_1_463
Owner signature:
21949[ 0 - 0 ]; 21950[ 0 - 0 ]; 21951[ 0 - 0 ]; 21952[ 0 - 0 ];
Title:
Pielgrzymka Jana Pawła II – Litwa. IFL z Wilna - Litwa
Date:
1993-09-05
Size and medium:
604 MB; MP3
Creator's name:
Polskie Radio S.A.
Repository:
Polskie Radio S.A.
Content:
Nagranie wydarzeń podczas wizyty Jana Pawła II w Wilnie 5.09.1993 r. – Mszy św., spotkania z przedstawicielami świata nauki i kultury (?) oraz spotkania z Polakami.
FILMED AT:
Wilno
RECORDING DURATION:
04:24:12
AUTHOR:
b.d.
JOURNALIST:
b.d.
PRODUCTION:
b.d.
Thematic scope:
Nagranie wydarzeń podczas wizyty Jana Pawła II w Wilnie 5.09.1993 r. – Mszy św., spotkania z przedstawicielami świata nauki i kultury (?) w kościele św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i Ewangelisty oraz spotkania z Polakami na Litwie w kościele Świętego Ducha.