Pielgrzymka Jana Pawła II do Francji na Światowe Dni Młodzieży. Liturgia chrztu i bierzmowania w trakcie wieczornego czuwania na hipodromie Longchamps w Paryżu - 23.08.1997 r.

Informations
Archive description
Minutage
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: PR II/1997/2/775
Owner signature: 5869/97/I[ 0 - 0 ]; 5870/97/I[ 0 - 0 ]; 5871/97/I[ 0 - 0 ]; 5869/97/I KOP[ 0 - 0 ]; 5869/97/I KOP[ 0 - 0 ];
Title: Pielgrzymka Jana Pawła II do Francji na Światowe Dni Młodzieży. Liturgia chrztu i bierzmowania w trakcie wieczornego czuwania na hipodromie Longchamps w Paryżu - 23.08.1997 r.
Date: 1997-08-23
Size and medium: 479,5 MB; MP3
Creator's name: Polskie Radio S.A.
Repository: Polskie Radio S.A.
Content:
Pielgrzymka Jana Pawła II do Francji na Światowe Dni Młodzieży. Liturgia chrztu i bierzmowania w czasie wieczornego czuwania na hipodromie Longchamps w Paryżu - 23.08.1997 r.
FILMED AT:
Paryż, Francja
RECORDING DURATION:
03:18:59
AUTHOR:
Andrzej Matul, Krzysztof Dorosz, Wanda Żurowska
JOURNALIST:
Krzysztof Dorosz, Grzegorz Dobroczyński, Andrzej Matul, Paweł Zuchniewicz
PRODUCTION:
Krystyna Styrylska
Thematic scope:
Wieczorne czuwanie z Janem Pawłem II podczas Światowych Dni Młodzieży w Paryżu we Francji. W trakcie czuwania udzielony został sakrament chrztu świętego i bierzmowania dziesięciorgu młodym ludziom z pięciu kontynentów. Wypowiedzi w języku francuskim i angielskim tłumaczone są na język polski.