Menu

Opis cyklu homilii wygłoszonych przez Jana Pawła II we wrześniu 1979 r. na audiencjach środowych

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_15/137/49_k. 9-11
Title:
Opis cyklu homilii wygłoszonych przez Jana Pawła II we wrześniu 1979 r. na audiencjach środowych
Date:
1979-11-07
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Opis cyklu homilii wygłoszonych przez Jana Pawła II we wrześniu 1979 r. na audiencjach środowych. Daty audiencji, poruszana tematyka, nawiązania do Biblii. Maszynopis, kopia. Podpisane inicjałami T.W.
Make comments