Menu

Opinia prof. Romana Ingardena dot. prac naukowych Karola Wojtyły

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/317/0_26.2/3844_k. 9-14
Title:
Opinia prof. Romana Ingardena dot. prac naukowych Karola Wojtyły
Date:
1957-06-01
Size and medium:
6 kart; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Opinia prof. Romana Ingardena dot. prac naukowych Karola Wojtyły przesłana do Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki. Maszynopis, odręczny podpis.
Make comments