Menu

Opinia prof. Marka Fritzhanda na temat pracy naukowej Karola Wojtyły

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/317/0_26.2/3844_k. 4-6
Title:
Opinia prof. Marka Fritzhanda na temat pracy naukowej Karola Wojtyły
Date:
1957-06-12
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Opinia prof. Marka Fritzhanda na temat pracy naukowej Karola Wojtyły, spisana na polecenie dyrektora Biura Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej Stanisława Czajkowskiego, w związku z wnioskiem o nadanie Karolowi Wojtyle tytułu docenta. M.in. opinia prof. Marka Fritzhanda. Maszynopis. Odręczne podpisy Stanisława Czajkowskiego i Marka Fritzhanda. Maszynopis.