Menu

Odpis zaświadczenia o uzyskaniu tytułu doktora teologii wydany przez Uniwersytet Jagielloński

Informations
Collection: Wojtyła Karol
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/2521/0_2/12947_k. 1
Title:
Odpis zaświadczenia o uzyskaniu tytułu doktora teologii wydany przez Uniwersytet Jagielloński
Date:
1959-12-16
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis zaświadczenia o uzyskaniu tytułu doktora teologii wydany przez UJ w Krakowie. Maszynopis w języku łacińskim.
Make comments