Menu

Odpis zaświadczenia o przyznaniu Karolowi Wojtyle stopnia naukowego docenta

Informations
Collection: Wojtyła Karol
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/2521/0_2/12947_k. 2
Title:
Odpis zaświadczenia o przyznaniu Karolowi Wojtyle stopnia naukowego docenta
Date:
1959-12-17
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis zaświadczenia wydanego przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną dla Pracowników Nauki o przyznaniu Karolowi Wojtyle stopnia naukowego docenta. Podpisane przez prof.. Stefana Żółkiewskiego.