Menu

Odpis protokołu z posiedzenia Wydziału Teologii UJ dot. przewodu habilitacyjnego Karola Wojtyły

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/317/0_26.2/3844_k. 42
Title:
Odpis protokołu z posiedzenia Wydziału Teologii UJ dot. przewodu habilitacyjnego Karola Wojtyły
Date:
1955-03-08
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis protokołu z posiedzenia Wydziału Teologii UJ dot. przewodu habilitacyjnego Karola Wojtyły. Podpisane przez ks. Dr Władysława Wichra (podpis maszynowy).