Menu

Odpis pisma prof. Adama Vetulaniego z opinią na temat pracy naukowej Wojtyły

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/317/0_26.2/3844_k. 26
Title:
Odpis pisma prof. Adama Vetulaniego z opinią na temat pracy naukowej Wojtyły
Date:
1956-11-26
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis pisma prof. Adama Vetulaniego do Wydziału Filozofii KUL w związku z rozpoczętym procesem habilitacyjnym. Opinia na temat pracy naukowej Wojtyły.