Menu

Odpis pisma nt. uwag i spostrzeżeń odnoście nawiedzenia parafii przez Jasnogórską Królową

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/38/k. 10-12
Title:
Odpis pisma nt. uwag i spostrzeżeń odnoście nawiedzenia parafii przez Jasnogórską Królową
Dates:
1968-12-01
1968-12-31
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis pisma nt. uwag i spostrzeżeń odnoście nawiedzenia parafii przez Jasnogórską Królową, wydanego w grudniu 1968 r. W dokumencie m.in. zalecenia kard. Karola Wojtyły. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.19/82/38/8. Maszynopis.
Geographical index:
Date:
Make comments