Menu

Odpis pisma ks. dr Władysława Wichra na temat prac naukowych Karola Wojtyły

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/317/0_26.2/3844_k. 27
Title:
Odpis pisma ks. dr Władysława Wichra na temat prac naukowych Karola Wojtyły
Date:
1956-11-28
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis pisma ks. dr Władysława Wichra na temat prac naukowych Karola Wojtyły i ich oceny przez środowisko naukowe, skierowany do dziekanatu Wydziału Filozofii KUL.