Menu

Odpis oceny dorobku naukowego Karola Wojtyły spisany przez ks. Ignacego Różyckiego

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/317/0_26.2/3844_k. 28
Title:
Odpis oceny dorobku naukowego Karola Wojtyły spisany przez ks. Ignacego Różyckiego
Date:
1956-12-10
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis oceny dorobku naukowego Karola Wojtyły spisany przez ks. Ignacego Różyckiego.
Geographical index:
Date:
Make comments