Menu

Odpis listu S. Wyszyńskiego do Jana Pawła II nt. darowizny pieniężnej

Informations
Collection: Watykan cz. 5
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_17.25_66
Title:
Odpis listu S. Wyszyńskiego do Jana Pawła II nt. darowizny pieniężnej
Date:
1980
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Odpis wysłanego listu prymasa Stefana Wyszyńskiego do Jana Pawła II w sprawie darowizny pieniężnej jaką otrzymał od przedstawicieli duchowieństwa zagranicznego. Darczyńcy przekazali te sumy do dyspozycji Jana Pawła II. Prymas zwracając uwagę na ograniczenia prawa fiskalnego w PRL, które nie pozwala na transfery środków pieniężnych za granicę pyta Papieża, sugerując wykorzystanie tych kwot na potrzeby Kościoła w Polsce. Na dole strony odręczna adnotacja prymasa "Odp. ustna przez Bpa Br. Dąbr. przekazana - że tych pieniędzy można użyć na potrzeby Kościoła w Polsce/ 18.03.80". Maszynopis z dnia 22 II 1980 roku podpisany odręcznie.
General:
Geographical index:
Make comments