Menu

Ocena wyboru Karola Wojtyły na papieża

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_15/137/16_k. 154-156
Title:
Ocena wyboru Karola Wojtyły na papieża
Date:
1978-10-17
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Ocena wyboru Karola Wojtyły na papieża. Podpisana inicjałami A.N. W treści m. in. o spodziewanych stosunkach Watykanu z krajami socjalistycznymi, spodziewanym wsparciu papieża dla opozycji w Polsce i jego relacjach z polskim episkopatem. Maszynopis.
Geographical index:
Date:
Make comments