Menu

Notatka z rozmowy Adama Łopatki z W. Kurojedowem, przewodniczącym Rady ds. Cerkwii i Wyznań Religijnych przy RM ZSRR

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/37_k. 125-126
Title:
Notatka z rozmowy Adama Łopatki z W. Kurojedowem, przewodniczącym Rady ds. Cerkwii i Wyznań Religijnych przy RM ZSRR
Date:
1983-01-20
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka z rozmowy Adama Łopatki, kierownika Urzędu ds. Wyznań, z W.A. Kurojedowem, przewodniczącym Rady ds. Cerkwii i wyznań religijnych przy Rady Ministrów ZSRR. W treści o przygotowaniach do wizyty Jana Pawła II w Polsce. Maszynopis, kopia.
Geographical index:
Date:
Make comments