Menu

Notatka z realizacji przygotowań do wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 r. w województwie bydgoskim

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/39_k. 71-76
Title:
Notatka z realizacji przygotowań do wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 r. w województwie bydgoskim
Date:
1987-06-23
Size and medium:
6 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka z realizacji przygotowań do wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 r. w województwie bydgoskim. W treści m.in. o rozmowach z biskupami trzech diecezji. Maszynopis, odręczny podpis zastępcy kierownika wydziału do spraw wyznań w Bydgoszczy, Henryka Kowalskiego. Oryginał.
Geographical index:
Date:
Make comments