Menu

Notatka z plenarnego posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego dla przygotowania wizyty Jana Pawła II w 1987 r. w Polsce

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/39_k. 97-100
Title:
Notatka z plenarnego posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego dla przygotowania wizyty Jana Pawła II w 1987 r. w Polsce
Date:
1987-03-23
Size and medium:
4 karty; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka z plenarnego posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego dla przygotowania wizyty Jana Pawła II w 1987 r. w Polsce z dnia 18.03.1987 r. W treści m.in. kwestie bezpieczeństwa i współpracy kościelnej służby porządkowej ze służbą państwową. Maszynopis, podpisane odręcznie przez Jerzego Śliwińskiego.
Geographical index:
Date:
Make comments