Menu

Notatka z listą spraw do rozpatrzenia na spotkaniu Sztabu Propagandowego ds. III wizyty Jana Pawła II w Polsce

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/40_k. 32
Title:
Notatka z listą spraw do rozpatrzenia na spotkaniu Sztabu Propagandowego ds. III wizyty Jana Pawła II w Polsce
Date:
1987-03-03
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka z listą spraw do rozpatrzenia na spotkaniu Sztabu Propagandowego do spraw III wizyty Jana Pawła II w Polsce w dniu 9.03.1987 r. W treści m.in. tematy wystąpień i nazwiska osób referujących. Maszynopis, odręczne dopiski.
Geographical index:
Date:
Make comments