Menu

Notatka Wydziału ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Sieradzu dot. wydarzeń związanych z wyborem Karola Wojtyły na papieża

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/0/13.1/136/419/k. 19-23
Title:
Notatka Wydziału ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Sieradzu dot. wydarzeń związanych z wyborem Karola Wojtyły na papieża
Date:
1978-11-04
Size and medium:
5 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka Wydziału ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Sieradzu dotycząca wydarzeń związanych z wyborem Karola Wojtyły na papieża. W treści m.in. wypowiedzi miejscowego kleru (nazwiska). Maszynopis, odręczny podpis, oryginał. Klauzula: „poufne”.
Geographical index:
Date:
Make comments