Menu

Notatka służbowa Leona Króla nt. roli abp. Karola Wojtyły na forum soborowym

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.27/76/5/k. 54-55
Title:
Notatka służbowa Leona Króla nt. roli abp. Karola Wojtyły na forum soborowym
Date:
1965-11-12
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka służbowa Leona Króla nt. roli abp. Karola Wojtyły na forum soborowym, z dnia 12.11.1965 r. W notatce służbowej opinia bp. Jana Pietraszki nt. czynnego udziału abp. Wojtyły w posiedzeniach soborowych oraz mediacji pomiędzy Episkopatem Polskim a Episkopatem Francuskim. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.27/76/5/53. Maszynopis podpisany odręcznie.