Menu

Notatka służbowa Leona Króla nt. nastrojów wśród duchowieństwa krakowskiego

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/48/k. 124-126
Title:
Notatka służbowa Leona Króla nt. nastrojów wśród duchowieństwa krakowskiego
Date:
1965-11-29
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka służbowa Leona Króla nt. nastrojów wśród duchowieństwa krakowskiego. W notatce kwestie związane z ewentualnym objęciem funkcji przewodniczącego Episkopatu Polski przez abp. Wojtyłę oraz opinia duchownych o kard. Wyszyńskim. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.17/78/48/123. Maszynopis podpisany odręcznie.