Menu

Notatka MSZ dot. analizy treści orędzia Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/37_k. 146-150
Title:
Notatka MSZ dot. analizy treści orędzia Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju
Date:
1983-04-07
Size and medium:
5 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka MSZ dotycząca analizy treści orędzia Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju, wręczonego ministrowi Stefanowi Olszowskiemu przez arcybiskupa Luigiego Poggiego, nuncjusza apostolskiego w Polsce. W treści streszczenie orędzia – główne tezy. Maszynopis, kopia. Klauzula: „poufne”.
Geographical index:
Date:
Make comments