Menu

Notatka Leona Króla dot. opinii kleru krakowskiego nt. mianowania kard. Karola Wojtyły

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.18/80/11/k. 38-46
Title:
Notatka Leona Króla dot. opinii kleru krakowskiego nt. mianowania kard. Karola Wojtyły
Date:
1967-11-15
Size and medium:
9 kart; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka Leona Króla dot. opinii kleru krakowskiego nt. mianowania kard. Karola Wojtyły, z dnia 15.11.1967 r. W piśmie informacje m.in. na temat stosunku kard. Karola Wojtyły do kard. Stefana Wyszyńskiego oraz wyjazdu na synod. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.18/80/11/37. Maszynopis opatrzony klauzulą "Poufne", odręcznymi adnotacjami i podpisem.