Menu

Notatka informacyjna dot. reakcyjnej działalności na terenie Krakowa

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.13/64/80/k. 7-15
Title:
Notatka informacyjna dot. reakcyjnej działalności na terenie Krakowa
Date:
1960-01-11
Size and medium:
9 kart; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka informacyjna dot. reakcyjnej działalności na terenie Krakowa, skierowana do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie, z dnia 11 stycznia 1960 r. Notatka zawiera informacje o uczestnictwie bp. Karola Wojtyły w zjeździe socjologów w Krakowie w dniach 5-7.11.1959 r., w zjeździe kierownictwa zakonów żeńskich w Klasztorze Norbertanek w Krakowie w dniach 8-9.11. 1959 r. oraz w rejonowej konferencji dekanalnej w dniu 10.11.1959 r. w Krakowie. W notatce również wypowiedź Wojtyły nt. udziału księży w Ruchu Społecznie Postępowych Księży. Maszynopis opatrzony klauzulą "Poufne" oraz odręcznymi adnotacjami i podpisem, brak stron 1-3.