Menu

List Zofii Florczak z życzeniami wielkanocnymi do Jana Pawła II

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/2302/0_-/48_k. 1
Title:
List Zofii Florczak z życzeniami wielkanocnymi do Jana Pawła II
Date:
1986
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
List Zofii Florczak z życzeniami wielkanocnymi do Jana Pawła II (maszynopis).
General:
Geographical index:
Date:
Make comments