Menu

List Zofii Florczak do Jana Pawła II po II wizycie w Polsce

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/2302/0_-/48_k. 2
Title:
List Zofii Florczak do Jana Pawła II po II wizycie w Polsce
Date:
1983-09-20
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
List Zofii Florczak do Jana Pawła II po II wizycie w Polsce (maszynopis).
Geographical index:
Date:
Make comments