Menu

List Wandy Półtawskiej do Zofii Florczak na temat przyjazdu grupy harcerek do Watykanu

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/2302/0_-/48_k. 3
Title:
List Wandy Półtawskiej do Zofii Florczak na temat przyjazdu grupy harcerek do Watykanu
Date:
1981-08-11
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
List Wandy Półtawskiej do Zofii Florczak na temat przyjazdu grupy harcerek do Watykanu. M. in. o stanie zdrowia papieża po zamachu na jego życie. Maszynopis, podpis odręczny.
Geographical index:
Date:
Make comments