Menu

List S. Wyszyńskiego do K. Wojtyły nt. przekazania dokumentów dla KUL

Informations
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_4.322_146
Title:
List S. Wyszyńskiego do K. Wojtyły nt. przekazania dokumentów dla KUL
Date:
18.10.1976
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis, kopia listu przewodniego dotyczącego przekazania odpisów trzech dokumentów dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Brak załączników w postaci odpisów dokumentów. Dokument zawiera odręczny podpis (parafę) S. Wyszyńskiego.
General:
Geographical index:
Make comments