Menu

List S. Wyszyńskiego do Jana Pawła II nt. bp. P. Gołębiowskiego

Informations
Collection: Watykan cz. 5
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_17.25_125-126
Title:
List S. Wyszyńskiego do Jana Pawła II nt. bp. P. Gołębiowskiego
Date:
1980
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
List Stefana Wyszyńskiego do Jana Pawła II. Prymas przedstawia papieżowi prośbę bpa Piotra Gołębiowskiego (SPP/II.17.25.122) oraz wyraża swoją opinię na ten temat. Prymas wskazując na liczne zasługi i pozycję biskupa w diecezji prosi papieża, by podanie bpa Gołębiewskiego przyjął odmownie. Maszynopis opatrzony informacją POUFNE, datą 14.VI.1980 i podpisem Stefana Wyszyńskiego . Na pierwszej stronie u góry notatki odręczne.
General:
Geographical index:
Make comments