Menu

List S. Wyszyńskiego do Jana Pawła II, 2.02.1979

Informations
Collection: Watykan cz. 4
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_17.24_22-27
Title:
List S. Wyszyńskiego do Jana Pawła II, 2.02.1979
Date:
1979
Size and medium:
6 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Pismo Stefana Wyszyńskiego do Jana Pawła II z dnia 2.II.1979. Prymas dziękuje papieżowi za życzenia z okazji jego 30. rocznicy jego ingresu na stolice arcybiskupie w Gnieźnie i w Warszawie (odpowiedź na pismo z dnia 25.I.1979), porusza sprawę wyboru Franciszka Macharskiego na stolicę arcybiskupią w Krakowie; sprawę ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do Meksyku i na Dominikanę; sprawę układu w Helsinkach i jego znaczenia dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej; relacjonuje okoliczności i przebieg swojego ostatniego spotkania z Edwardem Gierkiem w dniu 24.I.1979 r., oraz sprawę przyjazdu Jana Pawła II do Polski. Rękopis Stefana Wyszyńskiego datowany.
General:
Make comments