Menu

List przewodni metropolity krakowskiego K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego

Informations
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_4.343_91
Title:
List przewodni metropolity krakowskiego K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego
Date:
1970
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis, list przewodni K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego w sprawie projektu odpowiedzi na Oświadczenie rządowe z 14.07.1970. Brak załącznika w postaci projektu listu. Dokument zawiera odręczne adnotacje oraz podpis K. Wojtyły.
Geographical index:
Make comments