Menu

List przewodni K. Wojtyły do Wilhelma Pluty nt. szkicu o biologicznym zagrożeniu narodu

Informations
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_4.316_247
Title:
List przewodni K. Wojtyły do Wilhelma Pluty nt. szkicu o biologicznym zagrożeniu narodu
Date:
1970
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis, list przewodni do szkicu o biologicznym zagrożeniu narodu. Dokument zawiera odręczny podpis K. Wojtyły. List pisany jest tonem nieoficjalnym, Wojtyła podpisał się tylko imieniem.
Geographical index:
Make comments