Menu

List przewodni K. Wojtyły do nieokreślonego projektu dokumentu

Informations
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_4.314_131
Title:
List przewodni K. Wojtyły do nieokreślonego projektu dokumentu
Date:
1968
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis, list przewodni do bliżej nieokreślonego dokumentu uzupełnionego o uwagi Konferencji Episkopatu. Brak załącznika w postaci projektu dokumentu. Dokument zawiera odręczne adnotacje oraz podpis K. Wojtyły.
General:
Geographical index:
Make comments